Hantering av de ofrånkomliga restprodukterna och övrigt avfall inom verkstadsindustri och lager tillhör de ständigt återkommande sysslorna. Det är en uppgift som i sig inte bidrar till produktionen, men som inte desto mindre måste utföras så effektivt och snabbt som möjligt. För att både ta tillvara mer värdefullt avfall som till exempel metall, och för att i övrigt genomföra en bra källsortering, så använder man avfallskärl i varierande storlek och med olikfärgade lock. Dessa avfallskärl är försedda med hjul och hanteras vanligtvis manuellt.

 

För hantering av större mängder arbetsplatsavfall när de vanliga avfallskärlen inte förslår, så kommer de olika modellerna av tippcontainers till pass. Lagergigantens tippcontainers är konstruerade för att på ett säkert och effektivt sätt klara av att hantera stora volymer och vikter. Våra tippcontainers rymmer därför från 130 till 2500 liter och finns i nio färger för att täcka in de allra flesta behov av källsortering. Våra rostfria tippcontainers, som finns för volymer mellan 320 till 765 liter passar utmärkt för bland annat livsmedelsindustrin.

Samtliga av våra tippcontainers är stabilt tillverkade med förstärkningar på känsliga ställen för att kunna klara tuff hantering. De är även pulverlackerade för lång och god användning. Dessutom finns det en modell för extra tung materialhantering, en så kallad HD/Heavy Duty utförd i 3 mm stålplåt, och även den är försedd med extra förstärkning. På de flesta tippcontainers är fronten lägre för att ge handhavaren bättre kontroll över innehållet vid tippningen.
 

Lagergigantens olika tippcontainers kan tömmas såväl automatiskt som manuellt för att erbjuda bästa möjliga flexibilitet. De kan utrustas med hjul och gaffeltunnlar för olika typer av förflyttning och tömning. Alla våra tippcontainers kan tömmas både automatiskt och manuellt beroende på förutsättningarna. Den automatiska tippningsfunktionen innebär inte bara bättre effektivitet, utan medför också större säkerhet för personal och omgivning.

 

Utrustning och tillbehör

En tippcontainer kan efter behov både i viss utsträckning anpassas till beställarens speciella behov samt också förses med diverse tillbehör.

Exempel på tillbehör till tippcontainers är olika utföranden av lock, det finns till exempel plana eller extra höga lock, samt lock med bruten översida. Distansklackar, säkerhetskedjor, hjulsatser, gaffeltunnlar och gaffellåsning är ytterligare några exempel på tillbehör till tippcontainers.

 

För bästa och säkraste hantering av tippcontainers används någon lämplig modell av gaffeltruck eller staplare som klarar av de specifika uppgifterna på arbetsplatsen.

Med rätt utrustning klaras avfallshanteringen enkelt och snabbt och Lagergigantens kundtjänst hjälper gärna till med förslag på de bästa redskapen för varje enstaka arbetsplats.

 

Var välkommen att kontakta oss.