Industriellt avfall är inte bara att betrakta som värdelöst skräp, utan kan med rätt omhändertagande till viss del omsättas i pengar. Men det avfall som inte kan återvinnas måste deponeras och då utgår en avfallsskatt. När det handlar om farligt avfall gäller särskilda bestämmelser som bland annat är reglerat i avfallsförordningen (2011:927). Om man inte har effektiviserat sin avfallshantering för att sorterat sitt avfall rätt, kan det innebära kostnader för att bli av med det, så allt talar för att satsa på bra källsortering för att också kunna sälja visst avfall som till exempel metall, papper, plast och trä.

Till vägledning för miljövänlig och laglig avfallshantering finns såväl svensk lagstiftning som Naturvårdsverkets rekommendationer rörande hantering av farligt avfall med hänsyn både till miljön och personsäkerhet.

 

Avfallskärl

För att kunna utföra korrekt avfallshantering har Lagergiganten ett stort antal produkter att tillgå.

För små och medelstora företag klarar man kanske sin avfallshantering med någon typ av avfallskärl eventuellt kompletterat med till exempel tippcontainers för större mängder trä- och metallavfall och kanske också wellpapp/papper beroende på verksamhetens art. Under alla omständigheter bör man se till att ha rätt utrustning för att på effektivaste sätt klara sin viktiga avfallshantering. För i detta fall som i så många andra gäller regeln att tid är pengar, och ju snabbare och enklare företaget klarar av sin löpande avfallshantering, desto mer tid kan läggas på att ägna sig åt den lönsammare kärnverksamheten.
 

När metoder utvecklas för att tillvarata olika typer av avfall ökar givetvis värdet på det som tidigare bara betraktades som värdelöst skräp och fick läggas på deponi det vill säga det som kallades soptippar. Förutom att det kostade pengar så var den typen av avfallshantering föga miljövänlig.

 

Lagergigantens avfallskärl och containrar förekommer i många olika utföranden för att passa till de allra flesta sorteringsbehov vid avfallshantering. Så går till exempel alla avfallskärl att få med lock i olika färger, och tippcontainers finns helt färgade för att underlätta sortering. Det är extra viktigt att separera giftigt avfall, kemiska avfallsprodukter och oljeindränkt trassel och dylikt från det övriga avfallet.

 

Med användande av de truckar eller staplare som oftast ingår i verkstädernas och lagrens normala utrustning kan man med tillbehör såsom gaffeltunnlar lätt och enkelt hantera de flesta typer av avfallskärl och tippcontainers som används för avfallshantering. Förutom att det förenklar hanteringen så skyddar detta också personalen från direkt kontakt med farligt och giftigt avfall.

Kontakta gärna oss på Lagergiganten för att få råd rörande er avfallshantering och annat som rör utrustning för verkstäder och lager.